1
2
3
4
5
6
7
8
1

برد کنترل پله برقی

2

تابلو کنترل پله برقی

3

نمایشگر جهت و ترافیک

4

پنل کاربری 

5

روشنایی هندریل

6

موتور پله برقی

7

سنسور حرکتی

8

اینورتر و سافت استارتر

خدمات تعمیر و تامین سنسور دور موتور پله برقی کنتاکتور پله برقی PLC پله برقی میکروسوئیچ قفل شو سوئیچ استارت مغناطیسی پمپ روغن کاری پله برقی کلید استارت پله برقی مگنت ترمز پله برقی موتور پله برقی تابلو برق پله برقی فتوسل پله برقی چشمی پله برقی تابلو کنترل پله برقی درایو پله برقی برد کنترل پله برقی نمایشگر جهت پله برقی پوش باتن پله برقی